LEIDEN - De award werd uitgereikt tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 8 oktober in Leeuwarden. Het Singelpark werd als één van de vier geselecteerde initiatieven beoordeeld op zijn bijdrage aan de doelen van Ruimte voor Lopen.


De jury oordeelde dat het Singelpark de prijs verdient, omdat het veel impact heeft, een bron van inspiratie vormt en perfect aansluit bij de doelen van Ruimte voor Lopen. Frank Kalshoven, groenontwerper, nam de award in ontvangst namens de gemeente Leiden.

Lopen in het Singelpark
In het Singelpark zijn fysieke ingrepen gedaan om lopen aantrekkelijker te maken. Je kunt het rondje Singelpark lopen van bijna zeven kilometer of een stukje park meepakken als je op weg bent naar de binnenstad, het station of naar huis.

Het Singelpark past goed bij de ambitie van de gemeente Leiden om lopen te stimuleren en te faciliteren. Op dit moment maakt Leiden voetgangersbeleid. Lopen is één van de belangrijkste vervoersvormen: gezond, duurzaam en het neemt weinig ruimte in.

Kijk voor meer informatie over het Singelpark op www.leiden.nl/singelpark

.